Välkommen

till en hemsida om Staviks fyr

Staviks fyr står på en udde på norra Värmlands näs utmed Vänrens västkust där sjön är som bredast. Innanför udden ligger själva Staviken, en 1,5 km djup vik där båtarna i gamla tider kunde söka skydd vid dåligt väder. Sjön utanför kan fort bli tuff vid hårt väder. Viken ger även skydd till dagens fritidsbåtar.


Fyrplatsen har varit hem åt tre genearioner Fyrvaktare sedan den byggdes 1860. Från 2003 är det familjen Quist (genreation 5 och 6) som äger fyren få de fick köpa den av Vänerns segelationsstyrelse.

Sedan 2022 är platsen åter bebodd permanent då Anna-Lena och Gunno flyttade hit på heltid. 


På denna hemsida hittar du information om platsen, historia och information om diverse renoveringar med mera.


/Gunno & Anna-Lena Quist


staviken, vänern, fyr

För information om Internationella Fyrdagen se Nyheter

staviken, vänern, fyr