>> Startsida

>> Historia

>> Bilder

>> Renovering

>> Fakta

>> Hyra

>> Länkar

 

 

 

>>

    
 

    Gästbok

 
Välkommen till
Staviks Fyr
Värmland

Även känd som:
Stavikens Fyr

Kort historik om Staviks fyr
 Fyren byggdes 1860 av Vänerns Seglationsstyrelse (VSS) under en intensiv fas i utbyggnaden av fyrverksamheten och ambitionen att höja säkerheten för sjöfarten.

VSS var i verksamhet mellan 1799 till 2004 då Sjöfatrsverket tog över verksamheten. I Vänern finns det ett 100 tal fyrar, några större och andra bara mindre hjälpfyrar.

Stavik är en av fyra klädda trätornsfyrar i Vänern. De andra är Hjortens Udde, Skoghall och Smörhättan alla byggda mellan 1850 och 1860.
I Vättern och Bottenviken finns det ytterligare några "syster" eller "kusin" trätornsfyrar.

Första fyrvaktaren vid Stavik var Erik Johannesson. Han var Anna-Lenas mammas, pappas pappas pappa.
Det är alltså en syssla som sedan gått i arv till först Johan Gustav Eriksson som var fyrvaktare från 1909. Därefter tog hans son Harry Eriksson över som fyrvaktare. Ett arbete som han hade fram till sin pensionering. Harry var född 1900 och dog 1980, hans fru Sonja var född 1906 och dog 1997.

Bilden ovan visar andra fyrvaktarparet Johan och Lizette Eriksson med 3 av sönerna. De fick två bröder till senare.
Sista "permanenta" fyrvaktaren Harry står i mitten och är här ca 5 år.

 

 Bilden ovan. De tre första generationerna på en bild, Erik och Gustava till vänster, Johan och Lizette och 3 av barnen till höger och någon mer i mitten. Kanske besök av Lotsbefälhavaren för Seglationsstyrelsen? Jämför gärna med dagens foto, enda skillnaden är placeringen av flaggstången och en ny björk vid uthuset.

Fyren elektrifierades i början på femtiotalet. 220 volt med AGA gas back up, fyren ligger på fastlandet. Arbetsuppgifterna blev då mindre bundna och prickutsättning mm blev en större del av vardagen. Harry och Sonja bodde permanent kvar i fyrstugan fram till 1973 då de byggde ett mer modernt hus ett par hundra meter inåt land. Sedan 1973 och fram till i 2003 har släkten hyrt Staviks fyrvaktarstuga som fritidshus.

 

1998 fick fyren sin nuvarande lampa med 12 V system, drivet av 220V och med batteribackup.

Den 1/4 2003 har den första fyrvaktaren, Eriks son sons dotter dotter med familj, köpt fastigheten inklusive fyren av VSS och är nu fyrvaktare i femte och sjätte generation.

Under sommaren 2003 har vi, familjen Quist med släkt och vänner, i privat regi totalrenoverat fyren. Eterniten, gamla träfasaden, alla fönster, lanternin, tak, dörr, landgång mm åkte ner. Efter att diverse rötskador reparerats och alla gamla fasadbrädor som kunde räddas, hade hyvlats, fönster fixats osv. återställes fasaden till den träfasad fyren hade mellan 1860 och ca 1950. Nu med ett förstärk skalskydd bakom träfasaden. Mer fakta om detta kan man se under Renovering

Den vanligaste frågan vid nya besök är:
"När släcktes fyren ner?"
Det är då kul att kunna svara ”I morse!” och att fyren är i fortsatt drift, att lanterninplan hyrs ut till Sjöfartsverket för att fortsatt upplysa Vänersjöfarten och vara ett ljus i mörkret.

Anna-Lena och Gunno Quist

 

 


 

 

 

 
 
 

 
 
 
   
   
   
   
 
 >> Upp 
 >> Hem 

 

 

 

 

                 Mail to:  Kontakperson, Gunno Quist, +46 70 546 66 67
                    © Gunno Quist, If you want to use any material, ask for approval.
                    Copyright, Om du vill använda material, fråga efter medgivande.