>> Startsida

>> Historia

>> Bilder

>> Renovering

>> Fakta

>> Hyra

>> Länkar

 

 

 

>>

    
 

    Gästbok

 

Restoration of The Outhouse

 

Renovering av

Uthuset

 

Copyright, If you want to use any material, ask for approval.

© Gunno Quist, Om du vill använda material, fråga efter medgivande.

 

 

It’s a description of the restoration of "The Outhouse" at Stavik by the family Quist in the summer 2004
An English version might follow later on!

Pictures are in "English" however!

 

Nedan följer några bilder från den renoveringen av uthuset vid Stavik sommaren 2004.

 

Fyrplatsens uthus har från början varit boning åt ett litet mini jordbruk. För länge sedan hade man en eller två kor, någon gris och höns och var mer eller mindre självhushållade. Sista fyrvaktarna Harry och Sonja hade inte så mycket djur men hade fram till slutet av 60-talet hade de lite höns. I princip har det mesta sedan dess varit orört med undantag av att Seglationsstyrelsen gjort vissa mindre fasadrenoveringar i form av någon nederkant på en bräda här och där har åtgärdats samt att de har bytt östsidans fasad. Uthuset är vad vi vet samtida med övriga hus på fyrplatsen och uppfört 1860 eller i anslutning till det. Det är en vanlig brädfasad med läkt på vissa delar och som från början varit målad med Falu rödfärg .

Under 80-talet fick vi som hyresfamiljer uppgiften att måla och blev tilldelade färg. Minde vetandes målades vi så hela uthuset med ”stugakrylat” eller i dagligt tal med plastfärg direkt på falufärgen som man gjorde då!

 

Sommaren 2004 var det mer än hög tid att på något sätt åtgärda detta misstag.

I vilket skick är fasaden under den färg som var kvar?

Kan vi bevara den gamla karaktären eller?

Måste vi byta allt?

Var frågor som snurrade. En annan fråga eller påstående som hängde i luften var ”att man kan inte måla med någon annan färg än plastfärg på plastfärg”, och det ville vi ju inte.

 

Vid en närmare undersökning fann vi, inte utan viss förvåning med tanke på plastfärgen, att visst var stora delar av fasaden mycket kraftigt eroderad med grova ådringar och springor fulla med plastfärg MEN inte rutten!

 

Skrapa är ju en sak, men hur kommer man åt i alla sprickor?

Hur skulle vi då kunna rädda detta?

Efter många kontakter, råd och tester, kom vi fram till att en kombination av färgborttagningsmedel, skrapa, stålborsta, högtryckstvätta, sandpapper och borstning ingen funkade på ett hanterbart sätt. Sammantaget några veckors arbete för ett antal personer.

 

Hela syd och västfasaden kunde räddas på detta sätt och är så vitt vi vet i original och nu åter med Falu rödfärg på ytan.

Östfasaden har byts ut för något tiotal år sedan och målades nu om.

Nordfasaden har haft det lite tuffare med mycket fukt som driver och blåser in från sjön och lite tork från solen. Nederdelen har därför tagit stryk, inte minst pga. stänk från taket via marken.

 

Om man byter en hel fasad eller sida på ett hus, vilket i princip är enklast, går mycket av den genuina känslan förlorad och huset ser "nytt och rakt" ut. Det ville vi inte.

Den andra metoden är den gamla och "resurssnåla", förbrukar lite virke som var en bristvara när man var t.ex. fyrvaktare, man byter så lite som möjligt. Lappar och lagar.

Då vi aldrig väljer den enkla vägen tog vi även denna väg på nordsidan.

Nedan följer några bilder från renoveringen av uthuset eller i bland kallat "ladan".

 

 

Nordsidan före renovering.

 

Sydsidan före renovering.

 

Exempel på eroderad fasad och färg.

 

Test med färgborttagning. Virket är eroderat men det är hårt och fast.

 

Gunno och Helena går på med färgborttagningsmedel på västgaveln.

 

Stålborstning i färgborttagningsmedlet. Billiga och bra stålborstar från Biltema!

 

Här tar Helena ett tag med högtryck. Med rätt rörelsehastighet och avstånd är det nästan trärent! Står man still eller för nära med munstycket skär man fula märken i träet.

 

Johannes, Elisabet och Helena tar sig an nordväggen.

Västväggen är i princip klar och trären.

 

Lite måste man ju skydda sig!

 

Med en plastfilm på kan medlet verka lite längre utan att torka ut.

 

Sydväggen trären och under torkning någon vecka, sedan klar för målning.

 

Alla gamla smidda spik och "skavanker" är kvar men det mesta av plastfärgen är borta, även i springorna.

 

Kul att få börja måla. Helena, Hanna och kusinen Johanna startar med Falu rödfärg.

 

 

 

På dörren blir det svart linoljefärg.

 

 

 

Nordsidan var sämre! Här tar Malin och Gunno bort nedersta stocken i lagårdsdelen. Med panel dikt an så har inte fukten torkat ut och en del stockar är skadade.

I princip hela bottenstocken utmed hela nordväggen är skadad.

 

 

Fönster är alltid en svag punkt. Bara att byta ut stocken under fönstret.

 

.

Här får vi fälla in en kort bit. Malin tjärar före vi spikar dit. Dörrtröskeln till höger är ok och sparas.

 

Nya bitar på plats att spika panel i.

 

Här ska Helena in med nästa bit fram till vedboden. Halva gamla balken kunde vara kvar, en ny planka fyller ut till rätt nivå.

 

En kraftigare bräda där dörren ska sitta var det förut och det blir en lika dan iskarvad. Gamla gångjärnet på väg tillbaka.

 

 

Lite kul att ha kvar de gamla och slitna trösklarna med all sin karaktär av 145 års vedhämtning! Längst till vänster. Då ingen panel som håller fukt suttit vid tröskeln så har det inte ruttnat medan halva stocken är borta mellan dörrarna.

 

 

Det ruttna borthugget ur bottenstock och en del av dörregeln. Det svarta är tjära.

 

 

Hälften nytt och hälften gammalt utom tröskeln som är kvar.

 

Vindpapp ska skydda timmerväggen vid lagården något. Annars är det snart klart för att spika ny panel i varierande längd.

 

Hans Engström och kusinen Johanna Kvissberg målar den enda helt nya panelen vid lagården.

 

Den som har väderkomihåg vet att sommaren 2004 hade allt för mycket sådant här väder! Det underlättar inte precis utearbete.

 

Fortsätta med att lappa och laga principen. Bara det som är ruttet tas bort.

 

Ny hörnbräda och tjära.

 

Lite mera brädor och färg så är det klart i detta hörn. Ny trapp av gamla plank från vinden.

 

Ute dass funkar förvånansvärt bra men är man många så är "vätskan" som ansamlas inte någon höjdare. Med en urinseparering i hålet och en dränering luktar det mindre och blommorna växer bra.

 

Här får även plåttaket en överhalning med en röd grundfärg och en svart slutfärg efter att vi slipat hela taket med roterande stålborste.

Vi vet inte när det blev plåttak men det var ganska tidigt. Ingen kommer ihåg något annat!

 

Johannes på taket. Det var tålamodsprövande med takarbete!

Takåsen på Krikonstugan i förgrunden.

 

Här är uthuset färdigt och från sydsidan. Hålet i väggen kan ha varit för att passa på räven på väg till hönshuset.

 

Och alla husen på fyrplatsen är nymålade.

 

 

 

Lite efter ovanstående så fick nordfasaden sommaren 2007 en hängränna i trä för att minska stänket från takdroppet som slår i marken.

 

 

Skulle du vara intresserad av att delta i några kommande projekt, har synpunkter eller frågor eller vilja hyra en vecka får du gärna höra av dig:
via email
gunno.q@swipnet.se eller telefon 054 562290.

 

                       
 >> Upp                 >> Up 
 >> 
Renovering      >> Restoration 
 >>
Hem                >> Home 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 

 

 

 

 

                 Mail to:  Kontakperson, Gunno Quist, +46 70 546 66 67
                    © Gunno Quist, If you want to use any material, ask for approval.
                    Copyright, Om du vill använda material, fråga efter medgivande.