>> Startsida

>> Historia

>> Bilder

>> Renovering

>> Fakta

>> Brygga/hus

>> Hyra 

 >> Länkar

 

 

>>

    
 

    Gästbok

Brygghus
 
 Välkommen till
Staviks Fyrplats
Värmland

For English, see Facts.

 

 

Brygga och Brygghus Fakta

Under 2009-2011 har vi byggt brygga och brygghus. Detta tillskott ger oss både nya funktioner och en ännu närmare kontakt med vattnet.
Under denna flik kommer vi att gradvis uppdatera med mer info om klara och pågående projekt.

 

 

 

 

Brygghuset har blivit klart ungefär när sensommarmörkret faller!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brygghuset sett från stugan under byggnation.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryggan var klar sommaren 2010

Trädäcket runt brygghuset är ca 5-7 m brett på syd och västsidan samt 2 m på övriga sidor.

Bryggan är ca 20 m lång utanför trädäcket. trappan i bilden  och når till ca 2 m djup längst ut.

Inre delenär 1-1,4 m djup.
Yttre delen är mellan 1,4-2m djup

Båda sidor kan angöras.

 

 

 


Brygghuset Insida

Allrummet sammanbinder huset.

Bakom dörrarna är, till vänster dusch och till höger toaletten.
Rakt fram i södra änden köket.
Allrummet är ca 20 m2.

Rummet ska kompletteras med mera möbler.

 

 


Allrummet sett åt väster och i norra änden ligger bastun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastun vedeldas från allrummet som ganska snart blir ett avspännt relaxrum!

 

 

 

 

 

 

 


Bastun med en U-formad inre avdelning i två nivåer samt med en långbänk framför fönster i väster och norr (bilden).

Bastun vedeldas och har plats för minst 12 personer! 2,1x4,1 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy från övre lavar och åt väster.
(före montering av skorsten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duschrum eller duschkabin med två duschar samt toalett i ett separat rum. (Allt avlopp pumpas upp till infiltration)

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köket i husets södra ände.

Utrustat med kyl/frys enligt bild samt induktionshäll och varmluftsugn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fyr-vy från bastuns norra fönster!

 

 

 

 >> Upp 
 >>
Hem
 >> Hyra


Vårvinterkväll!

 

                 Mail to:  Kontakperson, Gunno Quist, +46 70 546 66 67
                    © Gunno Quist, If you want to use any material, ask for approval.
                    Copyright, Om du vill använda material, fråga efter medgivande.